filozofia arbonne

Zrównoważony rozwój Arbonne

 

W doborowym gronie firm z certyfikatem B Corporation. Celem firmy jest większa odpowiedzialność społeczna i bynajmniej nie chodzi tu tylko o odhaczanie punktów na liście rzeczy do zrobienia. Korzystanie z siły naszego biznesu, aby czynić dobro, stanowi integralną część naszego DNA i etosu.

Firma Arbonne jest dumna z uzyskania certyfikatu B Corporation. Przedsiębiorstwa typu B Corporation to takie, które zostały zweryfikowane i spełniają wyższe standardy w sferze społecznej, ochrony środowiska, przejrzystości i odpowiedzialności prawnej mającej na celu zrównoważenie dążenia do osiągnięcia zysków z zasadami etycznymi. Jako firma z certyfikatem B Corporation w naszym działaniu kierujemy się wytycznymi Kompasu Zrównoważonego Rozwoju, których celem jest uwzględnienie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Troska o społeczność

Naszą misją jest zaangażowanie w budowanie większej odporności psychicznej przyszłych pokoleń

 

Zobowiązujemy się do przyczyniania się do gospodarczej i społecznej pomyślności dla społeczności, w których działamy, oraz do propagowania tych zasad w całym naszym łańcuchu wartości.

Nasze cele

 

Wierzymy, że wysiłki jakie podejmujemy w naszej firmie, przyniosą oczekiwane rezultaty, dlatego koncentrujemy się na tych krótko- i długoterminowych celach zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy, że zrównoważony rozwój to proces i cieszymy się, że możesz być jego częścią.

Rok 2022

  • Energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych lokalizacjach
  • Certyfikat LEED ( przyznawany budynkom energooszczędnym i ekologicznym) dla naszego Biura Centralnego Arbonne.

Rok 2025

  • 50% mniej tworzyw sztucznych w naszych produktach
  • 100% zgodności z zasadami w kwestii utylizacji produktów
  • 100% naszych produktów spożywczych bez zawartości GMO
  • Firma typu zero waste na całym świecie

 Rok 2030

  • Wyłącznie lokalizacje z zielonym certyfikatem na całym świecie
  • Zachowanie bioróżnorodności we wszystkich lokalizacjach na świecie
  • 50% redukcji w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych.

Troska o środowisko

 

Rozumiemy, że aby nasz biznes mógł rozkwitać, również nasza planeta musi rozkwitać. Ochrona środowiska naturalnego leży u podstaw naszych decyzji biznesowych i jesteśmy dumni z tego, że stawiamy sobie ambitne cele, jeśli chodzi o ochronę cennych zasobów i naszej planety.

Dbałość o klienta

 

Nasi klienci są źródłem dążenia do doskonałości. W związku z tym jesteśmy zaangażowani w zwiększanie wartości naszych produktów i usług dla naszej społeczności Konsultantów i Konsumentów w Arbonne.

Dbałość o pracownika

 

Dobro naszych pracowników leży nam na sercu i wierzymy, że kluczowe znaczenie ma stworzenie kultury pracy , która przyczynia się do satysfakcji finansowej, zawodowej i społecznej naszych pracowników , a także dobrego samopoczucia. Firma Arbonne wierzy w ludzi.Nie byłoby nas bez naszego zaangażowania zespołu i nie bylibyśmy w stanie osiągnąć zamierzonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ład korporacyjny

 

To, jak prowadzimy naszą firmę, jest niezwykle ważne. Zobowiązujemy się do przestrzegania naszej misji oraz doskonalenia zasad i praktyk, które zapewniają odpowiedzialność, przejrzystość i najwyższe standardy etyczne.

Fundacja Arbonne

FLOURISH ARBONNE FUNDATION

Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na zdrowy umysł i szczęście.

W 2020 roku zbierzemy 1 milion dolarów na poprawę samopoczucia psychicznego 100 tysięcy młodych ludzi.  Hojne wsparcie okazane przez Konsultantów Arbonne, pracowników, konsumentów i społeczność sprawia, że poprzez zaangażowanie się w strategiczne partnerstwa z organizacjami non-profit na całym świecie Fundacja może pomóc rozwijać się przyszłym pokoleniom.

 Od 2012r. Dzięki naszym inicjatywom zebraliśmy ponad 7 milionów dolarów i wsparliśmy ponad 415 tysięcy młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie.

 

Więcej informacji znajdziesz na arbonnefoundation.org / Fb. Flourish Arbonne Foundation /

instagram @Flourish_ArbonneFoundation

 

kontakt

Kasia Stafińska Magia zdrowej pielęgnacji

696 013 020

kasiastafinska@wp.pl

Jesteś zainteresowana współpracą?  Chcesz umówić się na masaż?  Potrzebujesz odpowiedzi na pytania? Napisz lub zadzwoń, chętnie Cię poznam i porozmawiam .

Kasia